“Every one of us has to stand up…
...now we are in it and so we must spread it. We cannot surrender”
~ Generaal McInerney.
Een aanzienlijk deel van de wereldbevolking van China tot aan Europa, Amerika en Afrika alle rassen en werelden zijn vanaf eind 2019 openlijk aangevallen door een op dat moment nog tamelijk onbekende partij, waarvan het gedrag gaandeweg als vijandig kan worden gekenschetst…
Op 9 januari 2021 verklaart de hoog onderscheiden Luitenant-Generaal (bd.) van de USA Army Thomas McInerney tijdens een interview in The White House, dat deze ‘onbekende partij’ gebruik maakt van een biologisch wapen om daarmee Amerika en de gehele wereld onder controle te krijgen.
Peter Baars geeft uitleg over deze aangifte: het blauwe boek
Arno van Kessel in Cafe Weltschmerz
Arno van Kessel: Introductie
Arno van Kessel: Uitleg agenda's die spelen of gaan spelen
Arno van Kessel: Uitleg agenda's en EU
Arno van Kessel: Uitleg aangifte tegen een demissionair kabinet

Aangifte tegen Mark Rutte, Hugo de Jonge en alle medeplegers

Een aantal organisaties heeft aan een team specialisten waaronder een advocaat opdracht gegeven om uitgebreid onderzoek te doen naar het ontstaan van Covid-19. Uit dit onderzoek is juridisch duidelijk gebleken, dat sprake is van zeer ernstige misdrijven tegen de mensheid.
Deze aangifte tegen de overheid is zo opgesteld, dat ieder individu met wetenschap van de gepleegde misdrijven strafrechtelijk gehouden is om onverwijld aangifte tegen de verdachten te doen. Vanwege de enorme vraag en het aantal pagina’s (totaal 416 blz.) is via deze website de aangifte tegen de overheid in boekvorm voor € 17,50 incl. verzendkosten te bestellen. Klik op bestellen in het menu om deze te bestellen.

Waarom doen we aangifte?

Waarom doen we aangifte?