Aangifte tegen Mark Rutte, Hugo de Jonge en alle medeplegers (overheid)

Een aantal organisaties heeft aan een team specialisten waaronder een advocaat opdracht gegeven om uitgebreid onderzoek te doen naar het ontstaan van Covid-19. Uit dit onderzoek is juridisch duidelijk gebleken, dat sprake is van zeer ernstige misdrijven tegen de mensheid.

Deze aangifte tegen de overheid is zo opgesteld, dat ieder individu met wetenschap van de gepleegde misdrijven strafrechtelijk gehouden is om onverwijld aangifte tegen de verdachten te doen.

Vanwege de enorme vraag en het aantal pagina’s (totaal 416 blz.) is op deze website de aangifte tegen de overheid in boekvorm voor € 17,50 incl. verzendkosten te bestellen.

Voorwoord aangifte

Een aanzienlijk deel van de wereldbevolking van China tot aan Europa, Amerika en Afrika alle rassen en werelden zijn vanaf eind 2019 openlijk aangevallen door een op dat moment nog tamelijk onbekende partij, waarvan het gedrag gaandeweg als vijandig kan worden gekenschetst…

Op 9 januari 2021 verklaart de hoog onderscheiden Luitenant-Generaal (bd.) van de USA Army Thomas McInerney tijdens een interview in The White House, dat deze ‘onbekende partij’ gebruik maakt van een biologisch wapen om daarmee Amerika en de gehele wereld onder controle te krijgen. Hierbij een klein citaat uit het interview: “Every one of us has to stand up….. now we are in it and so we must spread it. We cannot surrender” aldus Generaal McInerney.

Waarom doen we aangifte?

1.

Aangifte ex art. 140 WvSr ter zake deelneming aan een criminele organisatie, die het oogmerk heeft het plegen van misdrijven tegen de menselijkheid;

2.

Aangifte ex art. 4 Wet Internationale Misdrijven (WIM) ter zake ernstige schendingen van het internationaal humanitaire recht.

3.

Aangifte ex art. 289 WvSr ter zake moord met voorbedachten rade tevens gepleegd in georganiseerd groepsverband;

4.

Aangifte ex art. 308 WvSr ter zake het veroorzaken van de dood of van lichamelijk letsel door schuld. Tevens gepleegd in georganiseerd groepsverband;

5.

Aangifte ex art. 83a WvSr ter zake bewust en systematisch vrees aanwakkeren en handelen tegen de veiligheid van de Nederlandse Staat en haar burgers;

6.

Aangifte ex art. 93 WvSr ter zake handelen met het oogmerk het Rijk geheel of gedeeltelijk onder vreemde heerschappij te brengen;

7.

Aangifte ex art. 96 lid 1 WvSr ter zake samenspannen met derden met het oogmerk het Rijk geheel of gedeeltelijk onder vreemde heerschappij te brengen;

8.

Aangifte ex art. 96 lid 2 sub 1, 2 en 5 WvSr ter zake handelen met het oogmerk ter voorbereiding om het Rijk geheel of gedeeltelijk onder vreemde heerschappij te brengen;

9.

Aangifte ex art. 97 lid 1 WvSr ter zake het in verbinding treden met een buitenlandse mogendheid, met het oogmerk om haar tot het plegen van vijandelijkheden tegen de Staat te bewegen, haar in het daartoe opgevatte voornemen te versterken, haar daarbij hulp toe te zeggen of bij de voorbereiding hulp te verlenen;

10.

Aangifte ex art. 97 lid 2 WvSr ter zake het plegen van allerhande rechtshandelingen ter voorbereiding van een misdrijf zoals omschreven in lid 1 van art. 97 WvSr;

11.

Aangifte ex art. 365 WvSr ter zake misbruik van gezag en daarbij het vrije volk te dwingen iets te doen, niets te doen of te dulden.

Aangifte tegen Mark Rutte, Hugo de Jonge en alle medeplegers

Bestel de aangifte in boekvorm, ontdek wat er aan de hand is met Nederland en de wereld om ons heen en bepaal op basis daarvan of u ook aangifte wilt doen.